Als de melding "Unable to open design file. Please contact your local site administrator or technical support provider for further assistance." optreedt bij openen van een dgn-file is deze waarschijnlijk verminkt. Een manier om de tekening weer te herstellen is:

1. Maak een kopie van een bestaande (goedwerkende) tekening, noem deze bv. temp.dgn
2. Microstation ONGEKOPPELD openen, niet via de MB-Beheer snelkoppeling
3. Kies de zojuist gemaakte nieuwe tekening en verwijder alle informatie
4. De beschadigde tekening als referentie toevoegen
5. Kies in de Reference-dialoogbox onder Tools voor "Merge into master"
6. Oude tekening verwijderen en nieuwe tekening hernoemen.