Met KaartServer.nl maak je je gegevens, waar je je ook maar bevindt, via de internetbrowser toegankelijk. En dat is niet alles. Steeds meer functionaliteit van MB-Beheer zal ook op KaartServer.nl beschikbaar zijn. Op dit moment is de module VTA registraties helemaal klaar. De KaartServer versie werkt veel makkelijker, sneller en herbergt meer mogelijkheden dan zijn desktop voorganger. Je hoeft er geen nieuwe software voor te kopen, je sluit gewoon simpelweg een abonnement af. De kosten voor dit abonnement zijn vergelijkbaar met het oude onderhoudscontract voor VTA.

De uitbreidingsmodule "Connector KaartServer.nl" synchroniseert bomen vanuit MB-Beheer met KaartServer. Heester-en gazonvlakken moeten nog even via een mailtje naar de helpdesk, die kunnen pas automatisch als de BGT er is.

Wil je KaartServer.nl een keer zelf uitproberen? Mail of bel om een gebruikersnaam en een wachtwoord. Of maak een afspraak voor een (teamviewer)-presentatie.