Een ucf-bestand voor een ODBC connectie ziet er als volgt uit:

#-------------------------------------------------------
#
# groenbeheer.ucf - MB-Beheer user configuration file
#
# Current revision:
#
# $Workfile:		groenbeheer.ucf $
# $Revision:		1.0 $
# $Date:			21-02-2010 $
#
#-------------------------------------------------------
_USTN_USERDESCR = MB-Beheer Workspace
#-------------------------------------------------------
# Project configuration variables
#-------------------------------------------------------
_USTN_PROJECTNAME = groenbeheer
BHR_APPDIR=c:/program files/beheer 3/
BHR_DBTYPE=DBF
BHR_DBCONNECT_ODBC=Y
BHR_DBCONNECT_DSN=Groen
BHR_PRESENTLEVEL=Presentatie
BHR_PRJDIR=c:/data/groenbeheer/
BHR_REFDIR=c:/data/groenbeheer/dgn/
BHR_SELECTTABLE=Selekt01
BHR_TOOLBAR = 1,0,0,1,1
BHR_USERNAME=Jan
BS_SHAPE = 0,0,0,-1,-1
MS_LINKTYPE=DMRS
MS_DGNAPPS > $(MSDIR)mdlapps/server.ma
MS_DGNAPPS > c:/program files/beheer 3/microst/app/ustn8i/beheer.ma
MS_DEF=c:/data/groenbeheer/dgn/
MS_MSCATALOG=MSCATALOG

Een ucf-bestand voor een Oracle connectie ziet er als volgt uit:

#-------------------------------------------------------
#
# groenbeheer.ucf - MB-Beheer user configuration file
#
# Current revision:
#
# $Workfile:		groenbeheer.ucf $
# $Revision:		1.0 $
# $Date:			21-02-2010 $
#
#-------------------------------------------------------
_USTN_USERDESCR = MB-Beheer Workspace
#-------------------------------------------------------
# Project configuration variables
#-------------------------------------------------------
_USTN_PROJECTNAME = groenbeheer
BHR_APPDIR=c:/program files/beheer 3/
BHR_DBTYPE=ORACLE
BHR_DBCONNECT_ODBC=N
BHR_DBCONNECT_DSN=Groen
BHR_DBCONNECT_DBQ=XE
BHR_DBCONNECT_UID=jan
BHR_DBCONNECT_PWD=xxxxxx
BHR_PRESENTLEVEL=Presentatie
BHR_PRJDIR=c:/data/groenbeheer/
BHR_REFDIR=c:/data/groenbeheer/dgn/
BHR_SELECTTABLE=Selekt01
BHR_TOOLBAR=1,0,0,0
BHR_USERNAME=Jan
BS_SHAPE=0,0,0,-1,-1
MS_LINKTYPE=ORACLE
MS_DGNAPPS > $(MSDIR)mdlapps/server.ma
MS_DGNAPPS > c:/program files/beheer 3/microst/app/ustn8i/beheer.ma
MS_DEF=c:/data/groenbeheer/dgn/
MS_MSCATALOG=MSCATALOG

Bij het aanpassen of kopiëren van het ucf-bestanden dient u speciaal op BHR_SELECTTABLE te letten, deze moet per computer verschillend zijn. En verder moeten de gebruikte paden natuurlijk aangepast worden aan uw eigen situatie.

Toelichting:

_USTN_PROJECTNAME Projectnaam (zie ook het pcf-bestand)
   
BHR_APPDIR Directory waarin MB-Beheer is geïnstalleerd
BHR_DBTYPE ORACLE of DBF
BHR_DBCONNECT_ODBC Y of N
BHR_DBCONNECT_DSN DSN naam database connectie
BHR_DBCONNECT_DBQ De databse waarmee connectie gemaakt wordt
BHR_DBCONNECT_UID Username voor db login
BHR_DBCONNECT_PWD Password voor db login
BHR_PRESENTLEVEL Level waarop de themakaarten getekend worden
BHR_PRJDIR Directory waarin het project staat (waar de mapjes Dbf en Dgn staan)
BHR_REFDIR Directory waarin de tekeningen staan
BHR_SELECTTABLE De selekt-tabel voor communicatie tussen MicroStation en MB-Beheer, gebruikt om kaartselecties naar MB-Beheer te sturen. De twee cijfers achter de tabel moeten per werkstation verschillend zijn en vindt u terug in de table 'Computrs'
BHR_TOOLBAR Bepaald welke toolbars getoond worden in volgorde Beheer, VTA, Vlakken, Koppelingen
BHR_USERNAME  
BS_SHAPE Zie instellingen toolbar 'Vlakken'
MS_LINKTYPE ORACLE of DMRS
MS_DGNAPPS De te laden mdl-applicaties. Server.ma staat in het mapje 'mdlapps' van de MicroStation installatie. Beheer.ma is er in verschillende versies, deze staan in het mapje 'microst\apps\' van de MB-Beheer directory. Afhankelijk van de MicroStation versie kies je voor het juiste mapje. Ustn7 voor GeoOutlook en Microstation V7, pmap8 voor Powermap, ustn8 voor MicroStation V8 en XM, ustn8i voor MicroStation V8i.
MS_DEF Directory waarin de tekeningen staan
MS_MSCATALOG De MSCatalog waarin de attribuut- en featuretabel staan