Versie Nummer
Versie 3.1
Versie 3.0

 


Versie 3.1

Versie Omschrijving Datum DB versie
3.1.132 In de connector met Kaartserver is een probleem opgelost waarbij aan het eind van het synchronisatie zeer lang op het uitvoeren van een query gewacht moest worden. 6-4-18 1.31
3.1.131 Ondersteuning voor AutoCad 2018 (Map). 29-1-18 1.31
3.1.130 Uitbreiding functionaliteit BGT-module. Ondersteuning AutoCad 2017. Nieuwe optie 'Repareer tabellen' (zie help). Diverse probleemoplossingen. Belangrijk: AutoCad gebruikers moeten met menu-optie "Bestand|Systeem|AutoCad configureren" opnieuw configureren. 19-12-16 1.31
3.1.129 Er is een probleem met de totaaltelling in het overzicht "Werkplan|Overzicht Werkplan - uren|Jaar" verholpen. In dit zelfde overzicht is een probleem verholpen waar bij een Oracle connectie totaal geen waarden op het overzicht verschenen. Er is een probleem verholpen waarbij een fout- of waarschuwingsmelding onder het scherm van AutoCad verdween waardoor het leek alsof AutoCad niet meer reageerde. Na update is voor AutoCad gebruikers nodig om AutoCad opnieuw via het menu te configureren. 5-2-16 1.31
3.1.128 Toevoeging van de nieuwe optionele uitbreidingsmodule "Koppelen BGT". In Autocad wordt een te wijzigen groenelement highlighted weergegeven. Autocad gebruikers kunnen een selectieset op basis van een bestaande polygoon maken door achter select 'WPS in te typen. Ondersteuning voor AutoCad 2016. Na update is voor AutoCad gebruikers nodig om AutoCad opnieuw via het menu te configureren. 14-12-15 1.31
3.1.127 Toevoeging van een nieuwe module "Connector KaartServer.nl". Hiermeer synchroniseer je gegevens met KaartServer. Hiervoor is een extra licentie en een abbonement vereist. Verder is de module "Werkplan" uitgebreidt met een mogelijkheid om rechtstreeks bedragen (bv. markconforme tarieven) aan werkpakketten of aan maatregelen toe te voegen. Zie voor keuzes onder menu "Bestand|Voorkeurinstellingen|Algemene instellingen". Als laatste ook in deze versie een tal van verbeteringen, meestal na vragen of opmerkingen van gebruikers. 24-6-15 1.31
3.1.126 Diverse verbeteringen. 20-3-14 1.30
3.1.125 AutoCad gebruikers kunnen in AutoCad zelf via menu-optie "Elementen|Vlakken vullen" nu snel alle vlakken inkleuren. In AutoCad 2013 werden tijden de uitvoer van het programma, bijvoorbeeld tijdens het herbouwen van de tekening, geen statusmeldingen in het commando-scherm getoond. Dit is opgelost.
Voor de kaartkoppeling met MicroStation is de helpfunctie geactualiseerd en uitgebreid. Stabilitieitsproblemen met de addin voor MicroStation verholpen. In het inventarisatiescherm werkt de zoekfunctie voor V8i weer. Bij het aanpassen van de stijlkenmerken wordt nu een featuretable gevuld. Hierdoor werkt de key-in "review" beter. De "Verify Linkages" functie van MicroStation laat voor de featuretable nu geen valse orphans meer zien. Om MicroStation met de nieuwe beheer.ma te laten werken moet MicroStation vanuit MB-Beheer met "Bestand|Systeem|Configureer MicroStation" opnieuw geconfigureerd worden. Echter, bij een shared workspace is dit niet nodig maar moeten wel de MS_DGNAPPS configuratie waarde in de ucf-bestanden van alle gebruikers aangepast worden. Voor beheer.ma verwijst deze nu naar het mapje 'microsts\apps' in MB-Beheer. Zie voor meer aanwijzingen hier.
19-4-13 1.30
3.1.124 Versie 3.1.124 is geschikt gemaakt voor Windows 8. Tevens biedt deze versie een oplossing voor 64-bits systemen waarbij tijdens het configureren van AutoCad geen snelkoppeling aan werd gemaakt. 26-3-13 1.30
3.1.123 In de voorgaande versie doet zich als men niet over de module 'Algemene inspectie' beschikt een foutmelding voor. Deze foutmelding is nu verholpen. 7-8-12 1.30
3.1.122 Deze versie is uitgebreid met ondersteuning voor AutoCad 2013, biedt nieuwe ondersteuning voor TeamViewer en verder is in MB-Beheer zelf het Inventarisatie-scherm verbeterd en uitgebreid. Het scherm opent standaard (als geen scherminstelling bewaard zijn) in een nieuwe verbeterde lay-out. In de status-regel wordt extra informatie over het actieve veld getoond. Voor VTA-gebruikers zijn nieuwe VTA kolommen toegevoegd. Er kunnen selecties op VTA controle cyclus en -periode worden gemaakt. 14-7-12 1.30
3.1.121 In de voorgaande versie worden de kolommen op het overzicht voorcalculatie kosten op sommige printers niet goed afgedrukt (getallen worden weergegeven als sterretjes), dit is in deze versie opgelost. Op 64-bits windowssytemen werkt in de stamgegevens de preview van autocad tekeningen niet, deze is nu voor deze windows versie uitgeschakeld. 20-4-12 1.30
3.1.120 Enkele problemen met de toepassing van decimale scheidingstekens opgelost. 5-3-12 1.30
3.1.119 MB-Beheer ondersteunt vanaf 3.1.119 volledig MicroStation V8i. Naast ondersteuning voor V8i zijn ook voor de andere MicroStation versies een aantal verbeteringen doorgevoerd. Tijdens het opvragen of creëren van vlakken worden ook voor XM deze vlakken weer keurig van een tijdelijke opvulling voorzien. Het is nu mogelijk om ook in een gemaakte themakaart alle informatie van de onderliggend objecten op te vragen. Het aantal te maken thema-kaarten voor VTA is uitgebreid. Om van de nieuwe functionaliteit gebruik te kunnen maken dient u vanuit MB-Beheer te kiezen voor menuoptie "Bestand|Systeem|Configuratie MicroStation". Desgewenst past u onder "Bestand|Voorkeursinstellingen|Algemene instellingen" eerst uw grafische versie aan.
Voor AutoCad gebruikers worden voor puntelementen vanaf nu x- en y-coordinaten in de elemententabel bijgehouden. Bovendien wordt in de kaart het unieke volgnummer als xdata (appname MB-BEHEER, real number code 1040) opgeslagen. Dit vereenvoudigt onder meer conversies met programma's als FME. Om voor elementen ingevoerd met versies voor 3.1.119 deze xdata te creëren dient u wel eerst de tekening (eenmalig) te herbouwen.
16-12-11 1.30
3.1.118 MB-Beheer ondersteunt vanaf 3.1.118 AutoCad versies 2012. Vanaf nu worden bij het gebruik van het decimale scheidingsteken en het scheidingsteken voor duizendtallen de landinstellingen van Windows (zie het configuratieschema van Windows) overgenomen. Diverse overzichten zijn met deze instellingen aangepast en beter leesbaar geworden. 17-10-11 1.29
3.1.117 In het werkplan is in het bovenste scherm een kolom bijgekomen met de omschrijving van het werkpakket (de kolom even zelf naar de gewenste positie slepen en daarna scheminstellingen bewaren). Bovendien wordt bij nieuwe invoer de kolom 'vaste kosten' nu automatisch 0 ingevoerd (als deze kolom leeg is worden de eenheidsprijzen niet goed ververst). 2-9-11 1.29
3.1.116 Deze update is vooral bedoeld voor gebruikers van MicroStation XM. In XM worden tijdens het aanmaken van een thematische kaart de omlijningen van gekleurde vlakken niet altijd in het zwart getekend. Deze update verhelpt dit probleem. 20-6-11 1.29
3.1.115 Deze update is vooral bedoeld voor gebruikers van AutoCad. In deze versie is de configuratie van AutoCad 2011 verbeterd. Als geen ODBC-datakoppelingen geconfigureerd waren, leidde dit bij de configuratie van AutoCad tot een foutmelding. Dit is in deze versie opgelost. 11-5-11 1.29
3.1.114 Bij de uitbreiding van het werkplan in versie 3.1.108 is een fout geslopen waardoor in de 'Voorcalcualtie kosten' werkpakketten mogelijk dubbel worden geteld. In deze update is dit probleem verholpen. 23-12-10 1.29
3.1.113 Voor het exporteren van het 'Overzicht Elementen' is installatie van Excel niet langer vereist. U dient in dat geval bij 'Bestand|Eigenschappen programma' Excel5 als export formaat te kiezen. 3-12-10 1.29
3.1.112 Bij het importeren van bomen blijft het kaartnummer voortaan ongewijzigd. Voor AutoCad gebruikers gaf de functie "Niet herbouwde elementen" op de kolom "Entity" een foutmelding, dit is hersteld. 25-10-10 1.29
3.1.111 Bij het opvragen van een element in AutoCad wordt het unieke volgnummer getoond. De Undo-functie in AutoCad wordt weer standaard aangezet. Een foutmelding bij het verschalen van de subvensters in het selectiescherm is opgelost. Verkeerde weergave van hoeveelheden in voorcalculatie-overzichten per maand opgelost. De ondersteuning van GeoOutlook V7 is hersteld. Ondersteuning voor MicroStation V8i (pre-release, nog niet voor productieomgeving geschikt). 25-09-10 1.29
3.1.110 In de voorcalculatieoverzichten is een fout die kan optreden bij het selecteren op werkpakket opgelost. 23-03-10 1.29
3.1.109 In versie 3.1.109 is een deels geactualiseerde handleiding (F1-functie) toegevoegd, deze handleiding wordt in komende versies verder geactualiseerd. Verder is een verbetering aangebracht voor gebruikers die met een zog. 'hoog contrast' instelling werken. Met deze aanpassing kunnen ook zij een preview van een rapport op het scherm bekijken. Voor MicroStation-gebruikers is de optie 'Hoeveelheden updaten' (Grafische info updaten) verbeterd. 10-03-10 1.29
3.1.108 Vanaf versie 3.1.108 is het mogelijk om MB-Beheer rechtstreeks te koppelen aan een spatial server. U heeft daarbij de keuze tussen Oracle Spatial of Microsoft SQL Server 2008. Verder zijn er verbeteringen aangebracht in de exportfunctie van VTA Boomregistratie voor AutoCad gebruikers. Ondersteuning voor Bentley PowerDraft XM. Zeer oude projecten worden beter geconverteerd. 23-02-10 1.29
3.1.107 In het werkplan is het nu mogelijk rechtstreeks kosten of eenheidsprijzen aan werkpakketten te koppelen. Deze kosten kunnen additioneel op een IMAG onderbouwd werkpakket toegevoegd worden of in plaats van. In het laatste geval ontstaat - nu een werkpakket niet langer met IMAG maatregelen en tarieven onderbouwd hoeft te worden - een sterk vereenvoudigd werkplan. De werkpakketten hebben hun eigen frequentie en bewerkingspercentage gekregen, dus de kosten worden bepaald als eenheidsprijs * bewerkingsprecentage/100 * frequentie. In een latere release komen nog extra aangepaste en vereenvoudigde overzichten voor voorcalculaties.
De database wordt aangepast van versie 1.28 naar 1.29 waardoor de gegevens niet meer in een oudere versie van MB-Beheer ingelezen kan worden.
22-01-10 1.29
3.1.106 Module registratie speelvoorzieningen sterk verbeterd: Fouten opgelost en meer selectiemogelijkheden in het overzicht. Layout Stamgegevens netter gemaakt. Colorpicker in thematische kaart gerepareerd. 14-07-09 1.28
3.1.105 MB-Beheer ondersteunt vanaf 3.1.105 AutoCad versies 2010. Bovendien is in de VTA-module in AutoCad een fout bij het presenteren van nog te controleren bomen opgelost. 12-06-09
3.1.104 De omrekeningsfactor 'beheergroep' werd in de overzichten inventarisatie en voorcalculaties dubben toegepast. 27-04-09
3.1.103 In de overzichten "Voorcalculatie uren" en "Voorcalculatie kosten" wordt in de 2e kolom vanaf nu de code van het werkpakket of de maatregel getoond. Aanvullend is in deze overzichten een mogelijke fout bij het selecteren op pakket, maatregel of tarief opgelost. 4-2-09
3.1.102 Een foutmelding in Registratie Speelvoorzieningen opgelost. 27-01-09
3.1.101 Een selectie op werkpakket, maatregel of tarief in de voorcalculatie kosten of uren leidde tot onwaarschijnlijk hoge hoeveelheden. Dit probleem is opgelost. 22-01-09
3.1.100 Vanaf 3.1.100 ondersteunt MB-Beheer ook MicroStation XM (Kies bij "Bestand|Algemene instellingen" voor grafische versie "MicroStation XM" en voer daarna bij "Bestand|Systeem" opnieuw "Configuratie MicroStation" uit. Let er op dat het pad naar de nieuwe installatie van MicroStation verwijst. U dient in Windows over alle toegangsrechten op uw Bureaublad en het AllUsers profile te beschikken.) Verder zijn enige verbeteringen aan de module Voorcalculatie/Werkplan uitgevoerd. 29-12-08
3.1.099 Foutmelding in overzicht meerjarenplanning opgelost. 20-11-08
3.1.098 Menu MB-Boombeheer in AutoCad wordt juist aangemaakt. Foutmelding bij overzicht vanuit stamgegevens is opgelost. 16-10-08
3.1.097 In het Overzicht Bomen worden tijdens het wegschrijven naar een bestand, bv. Exel, meer kolommen weggeschreven. 28-8-08
3.1.096 Oplossing voor de soms optredende fout "field doesn't accept NULL values" (Oracle-gebruikers hoeven deze update niet te installeren, de foutmelding doet zich daar niet voord). Om de fix te effectueren is re-organiseren noodzakelijk. 27-8-08
3.1.095 Selectie op numerieke waarden als "xxxx-xxxx" gaf een foutmelding. Bugfix voor de updatefunctie in AutoCad op LWPolylines. 5-6-08
3.1.094 Koppeling naar nieuwe website. Foutmeldingen kunnen weer door het programma gemaild worden. Als grafische versie kan nu ook gekozen worden voor AutoCad 2009 (Map). 30-05-08
3.1.093 Verbetering voor bomen velden bij Inventarisatie overzicht. 27-05-08
3.1.092 Betere selectie aanpassing. 27-03-08
3.1.091 Thematische kaart in combinatie met Oracle verbeterd. 25-03-08
3.1.090 Excel export bomen extra veld plus wat aanpassingen. Microstation aangepast voor extra gegevens. Thematische kaart i.c.m. Microstation beheer aangepast. 18-03-08
3.1.089 Microstation aanpassingen. Tevens aanpassing in MB-Beheer voor deze Microstation aanpassingen. 20-02-08
3.1.088 Vanaf deze versie moet er met de nieuwe versie van de Rechtencontrole gewerkt worden, deze is te vinden op de Update pagina .
Ook zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in MB-Beheer en in onze MicroStation en AutoCAD invoegtoepassingen. Het is aan te raden om het installatievoorschrift welke bij deze update hoort door te nemen.
11-02-08
3.1.085 probleem met exporteren verholpen. 18-01-08
3.1.079 Autocad VTA in beheer en Autocad zelf uitgebreid. Autocad opslaan problemen verholpen. 06-12-07
3.1.078 Sql van de overzichten verbeterd. Foutmelding van diverse overzichten verholpen. 19-11-07
3.1.077 Stamgegevens tekeningen gerepareerd. 08-11-07
3.1.076 Aanmaken van Acad koppeling bij weinig rechten aangepast. 05-11-07
3.1.075 Nieuwe project aanmaken aangepast. Bug speeltoestellen overzicht opgelost. 02-11-07
3.1.074 Attachment toegevoegd. Volgende controle toegevoegd. Bug speeltoestellen opgelost. 29-10-07
3.1.073 Autocad code Vrije veld lijsten aangepast. Overzicht bomen schoonheidsfout aangepast. 21-09-07
3.1.072 Foutmelding speeltoestellen. Import/Export aangepast i.v.m. Backup routine. 21-09-07
3.1.071 Autocad diverse aanvullingen. 21-09-07
3.1.070 Export aangepast i.v.m. Themakaart. 21-09-07
3.1.069 Autocad code aangepast. Thematische kaart autocad aangepast. 21-09-07
3.1.068 Autocad aangepast. Excel export aangepast. Thematische kaart autocad aangepast. 18-09-07
3.1.067 Update 3.0 naar 3.1 aangepast. 17-08-07
3.1.066 Excel export aangepast. Inventarisatie scherm aangepast. 10-08-07
3.1.065 Autocad Thematische kaart foutmelding verbeterd. Excelexport overzicht aangepast i.v.m. rubriceren. 16-07-07
3.1.064 Rechtencontrole check is ingebouwd, deze functionaliteit zorgt er voor dat er alleen nog met de laatste versie van onze rechtencontrole gewerkt kan worden. 03-07-07
3.1.063 Lijst aangevuld met ondersteunde Autocad versies(2008 / 2008M). De instellingen mbt de layer van de thematische kaart in MB-Beheer worden nu overal gebruikt, er kan vanuit MB-Beheer nu ook een naam voor een tijdelijke andere laag worden ingevuld.. 29-06-07
3.1.062 Excel export bomen/invent/spelen overzicht aangepast. De selectie mogelijkheden zijn uitgebreid. 29-06-07
3.1.061 Excel export van Inventarisatie , Bomen en Toestel overzicht aangepast. Autocad kleur instelling thematische kaart aangepast. 19-06-07
3.1.060 Verbinding naar Oracle aangepast. 15-06-07
3.1.059 Verbinding naar Oracle aangepast. 14-06-07
3.1.057 Themakaart naar Oracle/Microstation aangepast. 08-06-07
3.1.056 Fotopaden aangepast. Verschijnt een text als de foto niet beschikbaar is. Themakaart naar Oracle/Microstation aangepast. 05-06-07
3.1.055 Inventarisatiescherm aangepast. 25-05-07
3.1.054 Inventarisatiescherm aangepast, kolommen toegevoegd (mutuser,mutdatum). Tevens daar export naar excel aangepast. 24-05-07
3.1.053 Thematische kaart met Oracle aangepast. 23-05-07
3.1.052 Overzicht Bomen aangepast, Overzicht Speeltoestellen aangepast. Import speeltoestellen aangepast. Werking van de fotopaden aangepast. Microstation .ma files aangepast. Thematische kaart met vrije text aangepast. 21-05-07
3.1.044 Speeltoestel instellingen aangepast. Rechtencontrole instellingen aangepast. 19-04-07
3.1.043 Aanpassing i.v.m. aankomende Autocad release. Aanpassing aan bomen overzicht i.v.m. controlefrequentie. Aanpassing aan speeltoestel overzicht i.v.m. laatste reperatie datum 04-04-07
3.1.042 Aanpassing i.v.m. Inlognaam. 26-03-07
3.1.041 Aanpassing i.v.m. Export. 19-03-07
3.1.040 Aanpassing i.v.m. aankomende Acad koppeling voor 3.1 bij het instellingen scherm. 15-03-07
3.1.039 Aanpassing aan de Microstation koppeling i.v.m. de nieuwe rechtenmodule. 12-03-07
3.1.038 De aansturing van de Thematische kaart voor MicroStation vanuit MB-Beheer is verbeterd met meerdere selecties. 09-03-07
3.1.037 Overzicht bomen is verbeterd qua opmaak en inhoud. 28-02-07
3.1.037 Bij projecten zonder koppeling met de kaart werkte de speeltoestelomschrijving niet correct. 28-02-07
3.1.037 Het *.ucf bestand dat bij een configuratie van MicroStation vanuit MB-Beheer wordt aangemaakt heeft naast een verwijzing naar het project nu ook de user id van de gebruiker in zijn naam meegekregen. 28-02-07
3.1.035 Fout bij thematische kaart aanmaken vanuit MB-Beheer in MicroStation. 21-02-07
3.1.032 Stamomtrek versus stamdoorsnede werd in het overzicht niet correct weergegeven. 20-01-07
3.1.031 De stijlkenmerk laagbenaming "omschrijving" is overgenomen in laagnaam "name" van MicroStation V8. 16-01-07

 


Versie 3.0

Versie Type Programma Omschrijving Datum
3.0.230 Opgelost AutoCAD AutoCAD thematische kaart kleur en overzicht bomen aangepast 07-02-07
3.0.229 Opgelost AutoCAD AutoCAD melding `blipmode nil` opgelost. 31-01-07
3.0.228 Nieuw AutoCAD AutoCAD 2007 MAP koppeling aangepast. 29-01-07
3.0.227 Nieuw AutoCAD AutoCAD 2007 koppeling aangepast. 08-01-07
3.0.226 Nieuw MB-Beheer Thematische kaart aangepast. 22-12-06
3.0.225 Nieuw MB-Beheer Configuratie voor Powermap aangepast. 18-12-06
3.0.224 Nieuw MB-Beheer Export naar RAW bestek is werkend gemaakt. 13-12-06
3.0.222 Nieuw MB-Beheer MB-Beheer kan nu ook gekoppeld worden aan AutoCAD 2007. 30-11-06
3.0.221 Opgelost MB-Beheer Rubricering op soort. 25-10-06
3.0.220 Opgelost MB-Beheer Voorcalculatie overzichten aangepast. 27-09-06
3.0.219 Verbeterd MB-Beheer De setup voor AutoCAD is verbeterd. 21-09-06
3.0.219 Verbeterd MB-Beheer De elemententabel is beter beveiligd. 21-09-06
3.0.218 Verbeterd MB-Beheer Meerjarenplanning verbeterd. 20-09-06
3.0.217 Opgelost MB-Beheer Invoer elementen in MB-Beheer zonder koppeling met kaart hersteld. 19-09-06
3.0.216 Opgelost MB-Beheer Probleem bij het rubriceren van de overzichten is opgelost. 08-09-06
3.0.215 Opgelost MB-Beheer Fout in `Overzichten Kosten` is opgelost. 07-09-06
3.0.214 Verbeterd MB-Beheer De VTA module en de Calculatie module zijn verbeterd. 21-08-06
3.0.205 Opgelost MB-Beheer Import bomen, import speeltoestellen. 30-05-06
3.0.203 Opgelost MB-Beheer Complete rapportage / selectie herschreven. 16-05-06
3.0.202 Opgelost MB-Beheer Selectie op boomsoort. 08-05-06
3.0.202 Opgelost MB-Beheer Selectie op conditie. 08-05-06
3.0.202 Opgelost MB-Beheer thematische kaart op conditie. 08-05-06
3.0.201 Opgelost MB-Beheer Sorteren van boomgeschiedenis op datum. 10-04-06
3.0.200 Nieuw MB-Beheer Bij selectie vanuit boomcontrole zijn s- en vvelden nu ook beschikbaar. 10-04-06
3.0.200 Opgelost MB-Beheer Selectie op urgentie maatregel is mogelijk in combinatie met AutoCad. 10-04-06
3.0.200 Opgelost MB-Beheer Urgentie maatregel is zichtbaar bij geschiedenis van boomcontrole in combinatie met AutoCad. 10-04-06
3.0.198 Opgelost MB-Beheer Fout in selectie op beheerkaart opgelost. 04-04-06
3.0.197 Verbeterd MB-Beheer Database conversie gebruikt nu ook de user temp dir. 03-04-06
3.0.193 Nieuw MB-Beheer Selectie op vrije velden kan nu ook numeriek in plaats van character (afhankelijk van picture). 29-03-06
3.0.193 Verbeterd MB-Beheer Betere bediening via het keyboard. 29-03-06
3.0.193 Verbeterd MB-Beheer Boom- en toestelconfiguratie worden voortaan per project opgeslagen, niet meer per gebruiker. 29-03-06
3.0.193 Verbeterd MB-Beheer Probleem verholpen met het aanmaken van VTA tekstvelden. 29-03-06
3.0.192 Verbeterd MB-Beheer Kleurinstellingen formulieren. 28-03-06
3.0.192 Verbeterd MB-Beheer Bomentabel wordt sneller geladen. 28-03-06
3.0.191 Verbeterd MB-Beheer Extra controle op de SQL code. 24-03-06
3.0.189 Nieuw MB-Beheer Wens van klant: Bij export en import wordt de tabel `inspect` meegenomen. 24-03-06
3.0.189 Nieuw MB-Beheer Wens van klant: Bij `eigenschappen programma` kan gekozen worden welk type afronding er wordt gebruikt bij het berekenen van de voorcalculatie, ceiling of round. 24-03-06
3.0.189 Verbeterd MB-Beheer Boomselectie op basis van conditie. 24-03-06
3.0.187 Nieuw MB-Beheer MB-Beheer gebruikt vanaf deze update de temporary dir van de user ipv de temporary dir van Windows. Hierdoor kunnen gebruikers waarvan de rechten vanuit beveiligingsoogpunt zijn beperkt op een volwaardige manier gebruik maken van MB-Beheer. 17-03-06
3.0.187 Opgelost MB-Beheer In sommige gevallen kwamen er problemen voor in de groepcode, dit is nu opgelost.
3.0.186 Opgelost MB-Beheer Bij export uit de Oracle database bleven de namen van de vvelden en svelden leeg.
3.0.185 Opgelost MB-Beheer In sommige gevallen werden elementen die correct in de database waren opgenomen niet correct in de overzichten weergegeven. Indien de bestaande overzichten niet correct zijn dan kan de database worden gecorrigeerd, zie hiervoor het forum.
3.0.181 Opgelost MB-Beheer Database reorganiseren had wat experimentele code.
3.0.180 Opgelost MB-Beheer Nieuwe speeltoestelcode.
3.0.180 Verbeterd MB-Beheer Sync_boom2 werkt nu ook met NULL values.
3.0.177 Opgelost MicroStation De thematische kaart voor VTA werd niet op de referentietekeningen gepresenteerd.
3.0.176 Opgelost MicroStation Na `presentatielaag verwijderen` werd altijd de koppeling met de database hersteld (ook in tekeningen niet behorend tot project).
3.0.175 Opgelost MB-Beheer De import is verbeterd.
3.0.175 Opgelost MicroStation Bij het opslaan van een gekoppelde MicroStation tekening onder een andere naam bleef tot versie 3.0.175 de databasekoppeling behouden. Bij het verwijderen van elementen uit deze nieuwe tekening werden dientengevolge ook de elementen uit de database gewist. (zie forum)
3.0.172 Opgelost MicroStation Nieuwe MicroStation files.
3.0.171 Opgelost MB-Beheer De import is verbeterd.
3.0.169 Opgelost MB-Beheer Probleem bij rubricering op urgentie opgelost.
3.0.168 Opgelost MB-Beheer Meer MicroStation v8 koppelingen.
3.0.167 Verbeterd MB-Beheer De setup serverconnectie ziet nu alle odbc data sources.
3.0.167 Opgelost MB-Beheer MicroStation v8 koppelingen.
3.0.166 Opgelost MB-Beheer Er werd geen rapport uitgedraaid als er geen geschiedenis was.
3.0.166 Opgelost MB-Beheer De rapportage is verfraaid.
3.0.163 Nieuw MicroStation Met deze nieuwe functie is het mogelijk om het hoofdkenmerk (feature en kleur) van de lijn te bepalen.
3.0.162 Opgelost MicroStation De oppervlaktebereking van `eiland in eiland`-situatie ging niet goed.
3.0.160 Opgelost MB-Beheer Veel meer checks op NULL values vanuit Oracle.
3.0.160 Opgelost MB-Beheer Het is mogelijk om de geschiedenis uit te zetten bij overzicht bomen in combinatie met MicroStation.
3.0.160 Opgelost MB-Beheer Het maken van overzicht bomen op basis van een grafische selectie werkt weer.
3.0.160 Opgelost MB-Beheer De svelden worden nu meegenomen in vta export.
3.0.159 Opgelost MB-Beheer De fout: `elemfoto not found` bij afdrukken overzicht bomen in combinatie met AutoCad is opgelost.\
3.0.158 Opgelost MB-Beheer De maximale veldlengte memoveld is gezet op 510 characters.
3.0.158 Opgelost MB-Beheer De bomen import importeert alleen velden met nieuwere mutatie datum.
3.0.157 Aangepast AutoCad De dubbele handles foutmelding is uitgezet. Dubbele handles zijn geen probleem.
3.0.156 Nieuw MB-Beheer Er is begonnen met het toevoegen van de universele inspectiemodule.
3.0.155 Nieuw MB-Beheer V-velden en s-velden nu ook bij boomcontrole en selectie.
3.0.154 Opgelost MB-Beheer De save windows positions werkte nog niet goed met andere fontsizes.
3.0.153 Opgelost MicroStation De toolbar miste de aanvullen-button bij afwezigheid van omega.
3.0.152 aangepast MB-Beheer Het veld volgnummer was voorwaardelijk zichtbaar, nu is het altijd zichtbaar.
3.0.152 aangepast MicroStation De sql-syntax is geschikt gemaakt voor Oracle 8.
3.0.152 Opgelost MicroStation De selectie van reeds geselecteerde elementen werd verdubbeld.
3.0.150 Nieuw MB-Beheer De mogelijkheid voor fontinstelling is verder doorgevoerd.
3.0.150 aangepast MB-Beheer De veldbreedten van svelden (8) en vvelden (40) is aangepast.
3.0.148 Opgelost MB-Beheer Het is weer toegestaan om spaties in de namen van vvelden en svelden op te nemen.
3.0.148 Nieuw MB-Beheer Het beginjaar van de meerjaren planning kan worden aangegeven.
3.0.147 Opgelost MB-Beheer Het is mogelijk een grafische selectie te exporteren naar excel.
3.0.146 Opgelost MB-Beheer Excel export herschreven.
3.0.146 Nieuw MB-Beheer Import oude v-velden.
3.0.146 Opgelost MB-Beheer Elem wordt weer meegenomen tijdens het veranderen van de stamgegevens.
3.0.146 Opgelost MB-Beheer Zoeken in objecten verbeterd (er wordt nu zowel in veld nummer als in veld oepnaam gezocht).
3.0.145 Opgelost MB-Beheer Optimalisering MB-Beheer.
3.0.144 Opgelost MB-Beheer Optimalisering MB-Beheer.
3.0.143 Opgelost MB-Beheer Optimalisering MB-Beheer.
3.0.142 Opgelost MB-Beheer Optimalisering MB-Beheer.
3.0.141 Opgelost MB-Beheer Optimalisering MB-Beheer.
3.0.140 Opgelost MB-Beheer Vrijveld picture-veld vergroot.
3.0.139 Verbeterd MB-Beheer Verduidelijking foutmelding bij dubbele mslinks.
3.0.138 Opgelost MB-Beheer Probleem met lege mslinks met autocad project.
3.0.137 Opgelost MB-Beheer Foto`s op afdrukken van speeltoestellen.
3.0.136 Opgelost MB-Beheer Uniek nummer, om dubbele mslinks te voorkomen.
3.0.135 Opgelost MB-Beheer Afdrukken van plaatjes ging niet altijd goed bij bomen en speeltoestellen.
3.0.134 Nieuw Autocad Geschikt gemaakt voor Autocad Map 2006.
3.0.133 Nieuw Autocad Geschikt gemaakt voor Autocad 2006.
3.0.132 Nieuw MicroStation Bewaar optie bij `Element wijzigen`: De eigenschappen van een element kunnen worden gekopieerd en gebruikt voor een nieuw element.
3.0.132 Opgelost MB-Beheer Oracle database numeric settings (punt/komma) worden nu automatisch ngesteld bij openen project.
3.0.131 Nieuw MicroStation Legenda optie bij `Thematische kaart`: Aan de hand van de door de gebruiker gemaakte thematische kaart wordt een legenda aangemaakt.
3.0.130 Nieuw MB-Beheer Setup serverconnectie bij `Bestand->Systeem`: Het is mogelijk om via het menu `Bestand->Systeem` de serverconnectie in te stellen.
3.0.129 Opgelost MicroStation Geooutlook: opvragen info naar vta-controle ging niet goed.
3.0.128 Opgelost MicroStation Vlakken vullen alleen voor centroide met elem-linkage.
3.0.128 Opgelost MicroStation Vlakvorming: indien niet geslaagd naar volgende grens (brak eerder af).
3.0.128 Opgelost MicroStation Ontkoppelen van vlak waarvan grens ook elemkoppeling gaf foutieve feature.
3.0.128 Opgelost MicroStation Betere foutmelding bij overlappende segmenten.
3.0.128 Opgelost MicroStation Dberrors ivm komma in sorteercode.
3.0.127 Opgelost MicroStation VTA memovelden/fotopaden apostrophe (single quote).
3.0.127 Opgelost MicroStation Elem.code `komma naar punt` conversie voor Oracle.
3.0.126 Nieuw MB-Beheer Importeer optie bij `Nieuw project`: De database van een bestaand project kan volledig gekopieerd worden.
3.0.125 Nieuw MicroStation Shapes (beta versie).
3.0.125 Nieuw MicroStation Diverse tools voor hernummeren element-id.
3.0.125 Nieuw MicroStation Aanvulling in `Thematische kaart` bij thema `VTA:urgentie` : Elementen waar nog geen urgentie voor is gedefinieerd kunnen geselecteerd en gepresenteerd worden.
3.0.125 Nieuw MicroStation Aanvulling bij `Thematische kaart`: Er kan geselecteerd en gepresenteerd worden op het thema `VTA:eigenschappen` monumentaal en rooilijst.
3.0.125 Verbeterd MicroStation Performance koppelingcontrole database.
3.0.125 Opgelost MicroStation V8: dgn corrupt na schoonmaken presentatielaag.
3.0.122 Nieuw MB-Beheer Extra elementenformulier geoptimaliseerd voor multiuser gebruik van een foxpro-atabase op netwerk.
3.0.121 Opgelost MB-Beheer Fout bij stamgegevens:kaart indien DwgThumbnail.ocx ontbrak kwam er een OLE error.
3.0.121 Opgelost MB-Beheer Tegelijkertijd openen van inventarisatiescherm en stamgegevens ging niet goed eer.
3.0.121 Opgelost MB-Beheer Speeltoestellen, toestel opzoeken werkte niet helemaal goed meer en eigenschappen an gezocht toestel werden niet meer overgenomen.
3.0.120 Opgelost MB-Beheer Fout bij databaseconversie 1.05 ivm met ontbrekend veld urgentie.
3.0.120 Opgelost MB-Beheer Fout in functie GetIndexFilterExpr indien tabel tconfig ontbreekt (roept ettoestelfilter aan).
3.0.119 Opgelost MicroStation V8: fout bij plaatsen van cell met langere cellnamen.
3.0.118 Nieuw MB-Beheer Aanpassingen voor Powerdraft.
3.0.117 Opgelost MicroStation V8: fout bij plaatsen cell.
3.0.117 Opgelost MicroStation Configuratie omega: in query.dat alleen beheer-info updaten.
3.0.117 Opgelost MicroStation Configuratie omega: in ucf-file variabele MS_DGNAPPS aangepast van = naar.
3.0.116 Nieuw MB-Beheer Valideer optie bij `Bestand->Systeem`: De mogelijkheid om een ongeopende database bij `Bestand->Systeem` te valideren.
3.0.116 Opgelost MicroStation Fout bij wijzigen meerdere elementen tegelijkertijd.
3.0.116 Opgelost MicroStation Fout bij automatisch plaatsen van cellen.
3.0.116 Opgelost MB-Beheer Fout bij uitdraai bomen, controledatum.
3.0.114 Opgelost MB-Beheer Uitdraai toestellen, veld leverancier wordt beter uitgelijnd.
3.0.114 Opgelost Autocad In Autocad gingen rekeningnummers met meer dan 9 tekens niet goed.
3.0.114 Opgelost MB-Beheer In formulier speeltoestellen, locaties werd bij geschiedenis niet direct alle data etoond.
3.0.114 Opgelost MicroStation Lookup-lijstjes voor rekening etc. breder gemaakt.
3.0.114 Opgelost MicroStation Fout in thematische kaart, beheergroepenlijst.
3.0.114 Opgelost MB-Beheer Openen van locatie-informatie bij speeltoestellen was erg traag.
3.0.113 Nieuw MB-Beheer Import van VTA gemaakt in MicroStation naar Autocad bestand.
3.0.113 Opgelost MB-Beheer Variable `CONEXTFILTER` is not found.
3.0.112 Opgelost MB-Beheer Fout met omschrijvingsveld in stamgegevens
3.0.111 Opgelost MB-Beheer Selectie op beheergroep.
3.0.97 Aangepast MB-Beheer Configuratie Autocad vanuit MB-Beheer aangepast.
3.0.96 Opgelost MB-Beheer Sortering in inventarisatie scherm door klikken op kolomkoppen ging niet altijd goed.
3.0.95 Opgelost MB-Beheer Diverse foutjes in inventarisatiescherm veroorzaakt door inbouw inspectiemodule.
3.0.94 Opgelost MB-Beheer Als je overzicht speeltoestellen wilt maken, geeft hij melding dat variabele wijk niet evonden kan worden.
3.0.94 Nieuw MB-Beheer Eerste versie van Algemene Inspectiemodule.
3.0.93 Aangepast MB-Beheer Afhandeling van menu `venster` (gaf soms systeemmelding).
3.0.92 Nieuw MB-Beheer Opmaak optie bij `Bestand->Eigenschappen programma`: Voor een aantal invoerschermen en menu`s kan het font worden ingesteld.
3.0.91 Aangepast MicroStation Mutatiedatum en mutatienaam in MicroStation.
3.0.90 Aangepast MicroStation Inlezen en op kaartplaatsen BSI boominventarisaties.
3.0.89 Opgelost MB-Beheer Fout in uitdraai `overzicht eenheidsprijzen`.
3.0.88 Nieuw MB-Beheer MicroStationkoppelingen geschikt gemaakt voor Powermap.
3.0.87 Nieuw MB-Beheer Export optie bij `Inventarisatie->Elementen`: De inhoud van het inventarisatiescherm kan naar Excel geëxporteerd worden via een werkbalkknopje.
3.0.86 Nieuw MB-Beheer Export van inventarisatiescherm naar Excel.
3.0.86 Nieuw Autocad Diverse aanpassingen in VTA-Autocad met als doel hogere snelheid.
3.0.85 Aangepast MB-Beheer Importeren van VTA vanuit MicroStation (vanaf losse inventarisatielaptops).
3.0.84 Nieuw MB-Beheer Overzichten inventarisatie aangepast met mutatiedatum en user.
3.0.83 Opgelost MB-Beheer Resizen van speeltoestellenscherm ging niet goed.
3.0.82 Opgelost MB-Beheer Snelkoppeling maken voor Autocad 2004 Map ging niet goed.
3.0.81 Nieuw MB-Beheer Conversie mogelijkheid voor VTA-Autocad naar VTA-MicroStation.
3.0.80 Nieuw MB-Beheer Extra functionaliteit ingebouwd voor VTA-Boomcontrole.
3.0.79 Nieuw MB-Beheer Mutatiedatum en mutatieuser worden bijgehouden.
3.0.72 2.3.18 Nieuw MB-Beheer Omschrijving van de updates van versie 2.3.18 naar versie 3.0.72.
3.0.43 Nieuw MB-Beheer Eerste release die op de updatepagina ter beschikking wordt gesteld. Deze versie bevat ientallen wijzigingen en Nieuwe mogelijkheden t.o.v. versie 2.3.18. Vanaf dit moment zullen veranderingen in het programma op deze plek worden vastgelegd.