Voor efficiënt beheer van landelijke en stedelijke gebieden, is inzicht in aantallen, benodigdheden en verzorgmethoden vereist. Instellingen en adviesbureaus zijn daarom gebaat bij MB-Beheer. Opnieuw een doordacht pakket van Bakker & Spees, dat op veel verschillende situaties toepasbaar is en inzicht geeft in de grote hoeveelheid aan regelmatig wijzigende gegevens. MB-Beheer beschikt over een uitgebreide functionaliteit, werkt razendsnel en is zeer gebruiksvriendelijk.

De basis van het geautomatiseerd beheer wordt gevormd door de inventarisatie van de aanwezige elementen in de buitenruimte. De kleinst te onderscheiden beheereenheid, binnen MB-Beheer element genoemd, bepaalt de mate van detaillering. Denk bijvoorbeeld aan een boom, een heestervak, een grasveld, een speelelement of een bosperceel. Aan deze elementen wordt standaardinformatie als geografie, onderhoudsploeg, zonering, jaar van aanleg en begrotingspost gekoppeld. Naast deze normale standaardinformatie kunnen naar wens tal van extra informatievelden worden toegevoegd. De naamgeving van alle informatievelden is aanpasbaar, zodat zij altijd aansluit bij de door u gebruikte terminologie. De vele overzichten zijn informatief en naar eigen wens op te stellen.

Imag werkpakketten en maatregelen

MB-Beheer gaat net als alle software van Bakker & Spees uit van het gemak voor de gebruiker. Zoals het gemak waarmee u in MB-Beheer werkplannen en voorcalculaties samenstelt. Werkpakketten kunnen worden gedifferentieerd naar de leeftijd van het element en naar zonering. Zo kan aangegeven worden of bepaalde gebieden intensief danwel extensief onderhoud nodig hebben. Tijdens het samenstellen van het werkpakket koppelt u hieraan de door u gewenste (IMAG-) maatregelen, inclusief een prijsonderbouwing. De kosten van het beheer worden ook in meerjarenramingen getoond. Via simulaties kunnen mogelijke alternatieven worden bekeken en de consequenties hiervan in beeld gebracht.

Uren en kosten worden geregistreerd in een nacalculatie. Uren van arbeid en machines, maar ook de kosten van de materialen worden in MB-Beheer overzichtelijk in beeld gebracht. U kunt voor- en nacalculatiegegevens ook in één overzicht weergeven, waarmee de verschillen tussen budgetten en werkelijke bestedingen inzichtelijker worden.

Snel en efficiënt

Ondanks de complexiteit maakt MB-Beheer het beheer van landelijke en stedelijke gebieden voor iedereen tot een eenvoudige zaak. Met MB-Beheer is een optimale administratie van het beheer verzekerd. Op ieder gewenst moment kunnen uren en kosten worden gecontroleerd en kan eventuele bijsturing plaatsvinden.

Mutaties worden direct doorberekend en zijn zo ieder ogenblik te tonen. Overzichten kennen selectiemogelijkheid op alle informatievelden en zijn naar eigen inzicht in te delen. Voor presentatiedoeleinden kunnen gegevens ook als grafiek worden getoond.

Gegevens vanuit MB-Beheer kunnen rechtstreeks worden gekoppeld aan digitale tekensystemen zoals AutoCAD en MicroStation of rechtstreeks aan een spatial server.

MB-Beheer in `t kort

 • eenvoudige bediening 
 • korte introductietijd 
 • geavanceerde zoek- en selectiefuncties 
 • overzichtelijke uitdraaien 
 • naamgeving en terminologie aanpasbaar 
 • ondersteunt alle gangbare databases 
 • zeer snelle verwerkingstijd 
 • export naar spreadsheets en tekstverwerker 
 • grafieken ten behoeve van visuele presentaties 
 • goede ondersteuning 
 • koppeling met AutoCAD, MicroStation of spatial server
 • koppeling met RAW-Bestek
 • koppeling met BGT