De invoering van het besluit 'Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen' in 1997 heeft ertoe geleid dat eigenaren en beheerders van speelplaatsen regelmatig de speelvoorzieningen op veiligheid moeten inspecteren en deze controle adequaat in een logboek moeten registreren. Bakker & Spees levert een systeem waarin deze gegevens snel en overzichtelijk worden bijgehouden. Uiteraard desgewenst gekoppeld aan een digitale kaart.

De module Registratie Speelvoorzieningen biedt u de mogelijkheid om veiligheidsinspecties in een overzichtelijk systeem bij te houden. In het systeem worden tevens uitgevoerde reparaties en eventuele ongevallen geregistreerd.

Per speelvoorziening wordt aan de hand van vaste items de veiligheid en onderhoudsconditie vastgelegd. Indien reparatie nodig is wordt hiervoor door de controleur een urgentie aangegeven. Uiteindelijk geeft de controleur het predikaat 'veilig' of 'onveilig' mee. 
Voor elk speelelement wordt een logboek aangelegd waarin alle gegevens, ook van voorgaande inspecties, worden opgeslagen. Ook uitvoerende reparaties en eventuele ongevallen worden blijvend geregistreerd. Zo is altijd de complete geschiedenis van elke speelvoorziening eenvoudig na te kijken.

Het registreren blijft niet beperkt tot de speelvoorzieningen zelf. Ook voor een speellocatie in zijn geheel kan een verslaggeving worden aangelegd. Ook hierbij wordt de geschiedenis in een logboek blijvend vastgelegd.

In het programma kunnen digitale foto's worden opgenomen, voor zowel individuele toestellen als locaties. Hierdoor is buiten in het veld voor de controleur een betere oriëntatie mogelijk en worden communicatiestoornissen tussen binnen- en buitendienst voorkomen.

Het systeem voorziet in een aantal duidelijke overzichten, waarmee u een volledig inzicht in uw speelplaatsen krijgt.

Registratie speelvoorzieningen in `t kort

  • Zowel registratie van individuele speelvoorzieningen als speellocaties
  • Voldoet aan de eisen uit het Attractiebesluit
  • Duidelijke overzichten
  • Eenvoudige bediening
  • Korte introductietijd
  • Gebruik van digitale foto's
  • Koppeling met digitale kaart en groenbeheersysteem MB-Beheer
  • Aparte laptop versie voor gebruik buiten