Boombeheer volgens de visuele boominspectiemethode

VTA-Boomcontrole legt alle relevante gegevens van het bomenbestand volgens de VTA-methode vast en koppelt deze gegevens aan de digitale kaart. Met VTA-Boomcontrole krijgt u een hulpmiddel waarmee u snel op basis van velerlei selectiecriteria thematische kaarten kunt samenstellen en waarmee u op correcte, gebruiksvriendelijke en aantoonbare wijze boomcontroles uitvoert. VTA-Boomcontrole is razendsnel en zeer eenvoudig te bedienen.

Invoer van de boomgegevens vindt plaats volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment). De methode van invoer is zo gekozen dat alle onderdelen van de bomen afzonderlijk kunnen worden beoordeeld. Het programma werkt met volledig voorgeprogrammeerde invoervensters waardoor alle voor de methode benodigde gegevens systematisch en gecontroleerd worden ingevoerd. U mist op deze wijze geen enkele vraag. Bij elke ingevoerde boom heeft u de mogelijkheid om digitale foto's op te nemen. Dit is vooral van belang bij bijzondere groeiplaatsen of afwijkende boom(beheer) vormen. Bij elke boom of groep van bomen kan de beheerder aangeven in welke frequentie boominspectie dient plaats te vinden. Op grond van deze toekenning kunnen vervolgens selecties worden gemaakt en ook op kaart worden afgedrukt.

De applicatie kan eenvoudig op laptop worden meegenomen in het veld alwaar de gegevens tijdens de inspectie direct in het bestand kunnen worden bijgewerkt. Nadat inspectiegegevens zijn verwerkt wordt het bestand opgeslagen in de boomhistorie en is mutatie van de informatie niet meer mogelijk. Op deze wijze wordt de geschiedenis van de boom en alle getroffen maatregelen op de juiste wijze bewaard.

Met VTA-Boomcontrole maakt u ook zogenaamde thema kaarten, bijvoorbeeld beheerkaarten waarop de conditie van bomen in verschillend kleuronderscheid wordt aangegeven.

Koppeling digitale kaart

Uniek is een koppeling met de digitale kaart. Met deze koppeling heeft u buiten in het veld op een kaartbeeld in één opslag in beeld welke bomen gecontroleerd moeten worden. Voor het registreren van controles of uitgevoerde werkzaamheden selecteert u handig een groep van bomen en verwerkt de registratie van deze groep bomen in één keer. Op deze manier werkt VTA-Boomcontrole razendsnel en efficiënt.

Boomcontrole in `t kort

  • razendsnel en efficiënt 
  • eenvoudige bediening 
  • korte introductietijd 
  • volgens VTA-methode 
  • uitgebreide rapportage mogelijkheden 
  • geavanceerde zoek- en selectiefuncties 
  • koppeling met digitale kaart mogelijk 
  • koppeling met www.kaartserver.nl