Inzichtelijk beheer in beeld

MB-Beheer kan koppelen met AutoCAD, MicroStation of rechtstreeks met een spatial server als Oracle of SQL Server. In vergelijking met de handmatige verwerking van gegevens op analoge kaarten levert een dergelijke oplossing een aanzienlijke tijdsbesparing op. Doordat u op basis van velerlei selectiecriteria thematische kaarten kunt samenstellen wordt het beheer van landelijke en stedelijke gebieden nog inzichtelijker gemaakt. De kaartkoppelingen van MB-Beheer zijn razendsnel en zeer eenvoudig te bedienen.

Voor AutoCAD en MicroStation zijn invoegtoepassingen ontwikkelt waardoor u beschikt over een specifieke functionaliteit toegespitst op het groenbeheer. Met beide toepassingen vervaardigt u uw inventarisatiekaarten op een digitale ondergrond. Als ondergrond maakt u bijvoorbeeld gebruik van de GBKN (Grootschalig Basis Kaart Nederland) of BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).

Bij de ontwikkeling van beide toepassingen heeft een eenvoudige bediening vooropgestaan. U tekent inventarisatie kaarten door eerst uit het menu voor een beheergroep te kiezen. Vervolgens creëert u op de kaart het desbetreffende element. Vlakken worden gevormd door willekeurig ergens in het vlak te klikken, de bijbehorende begrenzingen worden dan vanzelf gevonden. Voor puntelementen staat een uitgebreide tekenfunctionaliteit tot uw beschikking, zo kunt u moeiteloos een hele rij bomen tekenen door alleen het begin- en eindpunt en het aantal te plaatsen bomen op te geven. Alle aanvullende inventarisatiegegevens worden middels een dialoogscherm direct op de kaart ingevoerd.

Even snel geeft u op de kaart selecties van groenelementen aan. Deze selecties gebruikt u om in MB-Beheer inventarisatieoverzichten of voorcalculaties te maken. Met deze zelfde selectie mogelijkheid bent u ook in staat om hele groepen van elementen tegelijkertijd te muteren.

Tevens vervaardigt u in een handomdraai presentatie tekeningen. Elke beheergroep wordt hierbij getekend met door u zelf ingestelde kleuren of rasters. Door een selectie op administratieve gegevens toe te passen maakt u zogenaamde thema kaarten. Bijvoorbeeld een kaart met alle gazons en daarop alle maaiobstakels. De kaart complementeert u door aan te geven welke tekstvelden u bij de elementen wilt plaatsen.

MB-Beheer voor AutoCAD is een invoegtoepassing in AutoCAD. De koppeling tussen de grafische elementen en de database wordt op een standaard wijze tot stand gebracht, zodat de gegevens ook met andere toepassingen zijn te benaderen. AutoCad LT wordt niet ondersteund.

MB-Beheer voor MicroStation wordt geïnstalleerd als een MDL-applicatie binnen MicroStation zelf. De bestanden die worden opgebouwd zijn conform het MGE-gegevensmodel. Koppeling met andere vastgoed- en beheerapplicaties is daardoor gegarandeerd.

Het buiten opnemen en vastleggen van de inventarisatiegegevens op de kaart zal in de aanvangsfase eenmalig een grote tijdsinvestering vergen. Capaciteit hiervoor zal niet altijd bij u beschikbaar zijn. Bakker & Spees heeft voor tal van gemeenten de inventarisaties uitgevoerd en de gegevens op de digitale kaart vastgelegd. Graag bespreken we samen met u wat Bakker & Spees meer voor u kan betekenen.

U kunt MB-Beheer ook aansluiten op een spatial server als Oracle Spatial of Microsoft SQL Server. In een spatial server zitten de geodata (de kaart) en administratieve gegevens in één database. De geodata is volgens een open datamodel opgeslagen en daardoor in feite door elke willekeurige GIS toepassing te bevragen en aan te passen. MB-Beheer is nu aan de grafische kant applicatie onafhankelijk geworden, in de praktijk betekent dit dat gebruikers vooral tussen ArcGIS of AutoCad MAP zullen kiezen om hun data te onderhouden. Beide GIS platforms kunnen zelfs door elkaar heen gebruikt worden.

Met de komst van de Basisregistratie Gootschalige Topografie (BGT) kan MB-Beheer gebruik maken van objecten uit de BGT. Het is zelfs mogelijk om met een gemixde geometrie te werken, een deel is dan eigen geometrie en een ander deel volgt dan de geometrie van de BGT.

MB-Beheer koppeling met de kaart in `t kort

  • Razendsnel
  • Eenvoudige bediening 
  • Korte introductietijd 
  • Invoegtoepassingen voor AutoCAD en MicroStation 
  • Koppeling met spatial servers als Oracle en Microsoft SQL Server 
  • Database onafhankelijk 
  • Geavanceerde tekenfuncties 
  • Snel presentatietekeningen vervaardigen 
  • Koppeling met BGT