Een pcf-bestand voor MB-Beheer ziet er als volgt uit:

#----------------------------------------------------------
#
#  Project configuration file voor Groenbeheer Project
#
# Current revision:
#
# $Workfile:		groenbeheer.pcf $
# $Revision:		1.0 $
# $Date:			02-03-2010 $
#
#----------------------------------------------------------
 
_USTN_PROJECTDESCR = Groenbeheer Project

Bij _USTN_PROJECTDESCR geeft u de projectnaam van het project op.