Bij het maken van overzichten verschijnt bij elk overzicht de melding "Fout tijden rapport opmaken: Invalid path or file name."

Deze melding komt als in overzichten een niet bestaand logo (afbeelding) wordt gebruikt.

U kunt deze foutmelding verhelepen door naar [Voorkeurinstellingen:Algemene instellingen] te gaan en bij Logo met de filebrowser een bestaande afbeelding te kiezen.